Služby

Zameriavame sa na prepravu tovaru vrámci Európskej Únie a na prepravu nebezpečného tovaru podľa medzinárodného dohovoru ADR.

Spoločnosť Vám zabezpečí kompletnú logistiku tovaru od skladových priestorov cez prekládku až po prepravu na miesto určenia.

AD-Blue

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Servis návesov

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Pneuservis

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
LOGISTIKA/Skladovanie

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
JUST-IN-TIME

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
GPS monitorovanie vozidiel

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Špedičná činnosť

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Celovozové a čiastkové zásielky, preprava zvitkov a ADR

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Medzinárodná preprava tovaru

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Vnútroštátna preprava tovaru

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Oprava autoplachiet

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií
Kamiónová doprava

Tu bude krátke zhrnutie, ktoré popisuje, čo sa v službe poskytuje...

Viac informácií

Pomôžeme vám nájsť riešenie