Paták Transport & Spedition

Spoločnosť PATÁK TRANSPORT & SPEDITION s.r.o. pôsobí na dopravnom trhu od roku 1996. Počas svojho pôsobenia na dopravnom trhu sa zameriava na prepravu tovaru vrámci Európskej Únie a na prepravu nebezpečného tovaru podľa medzinárodného dohovoru ADR. Spoločnosť Vám zabezpečí kompletnú logistiku tovaru od skladových priestorov cez prekládku až po prepravu na miesto určenia. Súčasťou každej prepravy je poistenie tovaru CMR.

Poistenie

V rámci zabezpečenia tovaru a aj vozidiel je samozrejmé, že máme v poisťovni Allianz uzavreté CMR poistenie tovaru na 300 000 € a poistenie zodpovednosti za škody

Členstvo v ČESMAD

Sme členmi v Česmad, najväčšej profesijnej organizácie dopravcov na Slovensku.

Nákladná zahraničná a vnútroštátna doprava je realizovaná vlastnými vozidlami alebo prostredníctvom tuzemských a zahraničných partnerov, ktorí disponujú kvalitným vozovým parkom a kvalifikovaným personálom. Spoločnosť má skúsenosti s prepravou v rámci Európy.

Vozidlá spoločnosti PATÁK TRANSPORT & SPEDITION s.r.o. sú vybavené monitorovacím systémom GPS a spĺňajú emisné a bezpečnostné normy Európskej únie. Vybavenie vozidiel mobilnými telefónmi umožňuje pravidelné kontrolovanie tovaru zákazníkov.

Cena za dopravu je stanovovaná vo východných cenových reláciách, zmluvne, na základe váhy, objemu, vzdialenosti a času prepravy. Cena za export je stanovovaná len v jednom smere.

Cieľom spoločnosti je zabezpečenie kvality a odbornosti prepravy a zabezpečenie skrátenia dodacích lehôt zásielok, čo prispieva k zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov a ich konkurencieschopnosti na trhu.

Pomôžeme vám nájsť riešenie